MERSİN İLİ VE ÇARPIK KENTLEŞME

Akkoyuncu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akkoyuncu:Mersin adı bazı kaynaklara göre Akdeniz bitkisi olan ‘’MYRTUS’’bazı kaynaklara göre ise bir Türkmen köyünün adı olan MERSİNOGULLARINDAN gelmektedir.

Tarihsel süreçte önemli bir yerleşim yeri olan mersin idari yönü ile 1830 lu yıllarda Gögceli bucağına bağlı bir köy iken 1852 yılında Tarsus tan ayrılarak kaza,1888 yılında vilayetle kaza arasında idari kademe olan ‘MUTASARRIFLIK’(LİVA) olmuştur.1930 yılında ise Cumhuriyet le birlikte Vilayet olma hakkını almıştır. Önce Vilayet merkezi SİLİFKE fakat 2197 sayılı kanunla Mersin Vilayetile birleştirilmiştir.

MERSİN ili nüfusu 1927 yılında 211.543 kişi 2000 yılında ise 1.651.400 kişiye yükselmiştir.1927 den 2000 yılına kadar nüfus sürekli artmış ve en yüksek nüfus artış oranı %40,6 ile 1980 ile ve 1985 ve 90 yıllarında olmuştur. Mersinde büyük nüfus artışına bağlı olarak hızlı bir kentleşme görülmektedir. Bu gelişme gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gereksede yerleşme ve istihdam bakımından ciddi sorunları beraberinde getirmiştir.

Mersin belli dönemlerde belli bölgelerden hızlı ve yoğun bir göç almıştır. Bu nedenle de çarpık kentleşme ve DEMOGRAFİK büyümenin yaşandığı bir kent haline gelmiştir. Bir örnek verecek olur isek DEMİRTAŞ Mahallesi mahallenin ismi kurtuluş savaşı döneminde bölgede savaşan DEMİRTAŞ-TİMURTAŞ ismindeki MÜFREZEDEN almıştır. tabiki bu vermiş olduğumuz örnekleri çoğaltmak mersin için mümkündür. Mersinde çarpık kentleşmenin temelinde nüfus artışı, goç ve düzensiz yapılaşmadan kaynaklanmıştır.

Mersindeki kentleşme politikasını ve kentle bütünleşmesi nasıl olmalıdır. Şu an ki nüfus artışını ve çarpık kentleşmeyi kabul etmekteyiz. Biz burada daha çok bundan sonra ‘’NASIL BİR MERSİN KENTİ PLANLANMALIDIR’’ sorusuna cevap aramalıyız. Peki, bu mevcut durum karşısında nasıl bir politika izlenmeli nasıl bir plan oluşturulmalıdır.

Mersinin planlanmasında yerel yöneticilerin ölçü alabilecekleri adresin AVRUPA KENT DEKORASYONUNA BAKMALARINDA YARAR VARDIR, tabiî ki bu konu çok uzun bir süreyi gerektirir. Fakat ben size Avrupa kent dekorasyonu bağlı kentlerdeki yaşayan sakinlerin haklarından bahsedeyim.

1-güvenlik ,2-kirletilmemiş sağlıklı bir çevre ,3-İstihdam,4-sağlık ,5-kültür

6-spor ve dinlenme ,7-doğal zenginlikleri ve kaynakları kullanma ,8-mal ve hizmetlerin doğru alım yapılması ,9-gelen bütçeyi doğru kullanma ,10-katılımı artırma

Bu saydığım haklara kavuşturulacak bir mersin planlanması ve buna uygun bir politika izlenilmesi gerekmektedir. Ve bu sayede mersin de kent özelliğine sahip yaşayan insanların ise iyi bir kentte yaşadığı havasını da vermiş oluruz.

http://www.mersinsesgazetesi.com/MEZITLI/AKKOYUNCU-INSAAT-YONETIM-KURULU-BASKANI-ERKAN-AKKOYUNCU_MERSIN-ILI-VE-CARPIK-KENTLESME--2247.htm